Kasy ONLINE – Informacje

Co to są kasy ONLINE?

Kasy ONLINE to kategoria urządzeń fiskalnych, które bezpośrednio komunikują się z Centralnym Repozytorium Kas, którym zawiaduje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralne Repozytorium Kas zbiera wiele danych m. in.: dokumenty niefiskalne, raporty dobowe, paragony fiskalne, a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Kasy ONLINE mają uszczelnić system podatkowy i zapobiegać nieprawidłowościom przy naliczaniu podatku od towarów i usług.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo miarach obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas ONLINE nakłada w pierwszej kolejności na firmy świadczące usługi motoryzacyjne: wulkanizatorów, stacje paliw oraz warsztaty samochodowe. 

Zgodnie z ustawą kasy ONLINE powinny zacząć tam funkcjonować od 1 stycznia 2020 r.

Ulgi za zakup urządzeń ONLINE

Wedle rozporządzenia Ministerstwa Finansów przedsiębiorcom przysługuje odliczenia na zakup Kas ONLINE.

Warunki odliczenia:

    – ulga przysługuje wyłącznie na zakup urządzeń ONLINE,

    – ulga obejmuje tylko nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli do tej pory kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców wyłącznie z tych branż, które są zobligowane przez prawo do korzystania z kas ONLINE,

   – wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.

Kasy fiskalne Online 2020

Obowiązek stosowania kas ONLINE dotyczy:

  • Od dnia 1 stycznia 2020 roku dla świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.
  • Począwszy od 1 lipca 2020 roku dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
  • Od 1 lipca 2021 roku dla świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Formularze podatnika:

– Oświadczenie pracownika
– Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy
– Wniosek o zmianę harmonogramu